Kontaktujte odborníky na automatizační techniku: +420 241 910 965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDPR – Ochrana osobních údajů Jiří Budil

 

Správce osobních údajů

 
Jiří Budil,K Břežanům 76, 252 41 Dolní Břežany
IČ 44692595, mob. 605 302 304, jiri@budilvrata.cz, info@vratari.cz
 

Uchovávané informace

 
Identifikační a kontaktním údaje, osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa, telefon, email, datum narození) budou uchovávány a zabezpečeny proti zneužití dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob – s platným nařízením GDPR.
 

Využití dat

 
Data budou použity výhradně pro vnitřní potřebu za účelem komunikace, sjednávání a realizaci zakázek, vystavení a zpracování účetních dokladů, kontrolních hlášení, kontroly FÚ apod. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou předány nezbytné údaje nutné pro bezproblémové doručení zboží.
 

Délka uchování

 
Osobní údaje uchováváme v případě uskutečnění zakázky 10 let po zániku posledního smluvního vztahu.
 

Vaše práva

 
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo požádat o opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz popřípadě omezení jejich zpracování, pokud to není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinnosti. Tato práva můžete uplatnit písemně na email jiri@budilvrata.cz. V případě, že se domníváte, že zpracování není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.